Communication skill (ทักษะการสื่อสาร)

            เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้การสื่อสารและบทสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ วลี หรือสำนวนต่างๆ ที่อาจถูกใช้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่ถูกใช้ในอีกสถานการณ์หนึ่ง หลกสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทสนทนาที่จะต้องเจอในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหารนอกบ้าน การพูดคุยเรื่องงาน เรื่องสุขภาพ การช้อปปิ้ง หรือแม้แต่การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น และการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้อาจารย์ผู้สอนจะทำการจำลองสถานการณ์ในห้องเรียนและผู้สนทนาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลักสูตรนี้ควรเรียนควบคู่ไปกับการเรียน Conversation (การสนทนา) เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และหลักสูตรนี้ถือเป็นพื้นฐานของการฟังที่สำคัญ เพราะเมื่อเราออกเสียงได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาได้มากเท่าใดคู่สนทนาของเราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสื่อสารก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อาจารย์เจ้าของภาษาหรือไม่ได้ใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกเสียงโดยตรงเป็นผู้สอน ทำให้เสียงที่เปล่งออกมาผิดเพี้ยนไปและทำให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่างง่าย ๆ ที่คนเราชอบออกเสียงเพี้ยนคือการออกเสียงตัว F, H, I, L, Q, R, T, V, X, Z คนเอเชียส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการออกเสียงกับตัวอักษรเหล่านี้ บ้างก็ออกเสียง ตัว H เป็น เฮชชุ ซึ่งไม่ถูกต้องและส่งผลให้การสนทนาไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเพิ่มเสน่ห์ให้ระหว่างคุณกับคู่สนทนาของคุณ ให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
            การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะเน้นการฝึกออกเสียงและการสเตรทคำในประโยคให้ถูกต้อง เพราะปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติคือการออกเสียงและสเตรทคำในประโยคผิดตำแหน่ง ทำให้เจ้าของภาษาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เรากำลังสื่อสารออกไปหรืออาจจะเข้าใจผิดพลาดได้ หลักสูตรนี้จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้เรียนให้เป็นมืออาชีพและเพิ่มความมั่นใจในการสนทนาด้วยการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งทางสถาบันได้ใช้อาจารย์ชาวไทยผู้มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษและออกเสียงได้เหมือนกับเจ้าของภาษามากที่สุดในการสอน เนื่องจากอาจารย์คนไทยจะทราบปัญหาของการออกเสียงและจุดอ่อนของคนไทยด้านการออกเสียงอักขระในภาษาอังกฤษและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวขึ้นไปสู่การสนทนาแบบมืออาชีพ

Posted in Pronunciation | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น