การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (English pronunciation)

การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (English pronunciation) เป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ คน ทำให้การสื่อสาร กับเจ้าของภาษาผิดพลาด เพราะการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน
ของเรา  การออกเสียงให้ถูกต้อง เราจำเป็นต้องฟัง และแยกแยะเสียงให้ได้ก่อน ICE จึงได้นำคลิปนี้มาฝากให้ฝึกฟัง และแยกแยะเสียงสระ (vowel sound) ว่าต่างกันยังไง  ฝึกฟังซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆ ก็จะแยกแยะได้เอง
ภาษาอังกฤษ ฝึกฟัง ฝึกพูดบ่อยๆ นะครับ เดี้ยวก็เก่งเอง ^ _ ^

This entry was posted in Let's Learn. Bookmark the permalink.

Comments are closed.