Tag Archives: เรียนภาษาอังกฤษ

Study in USA

          ประเทศแห่งสิทธิเสรีภาพและวิทยาการขั้นสูงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ อเมริกาจึงเป็นตัวเลือกแรกๆ ของนักเรียนที่อยากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยคุณภาพของสถาบันที่ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม และด้วยความเป็นผู้นำในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นวงการศึกษา ดนตรี ภาพยนตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้อเมริกายังคงเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริง

Posted in Study in USA | Tagged , , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Study in Australia

         ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีประเทศหนึ่ง และด้วยสภาพของสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สวยงาม ประกอบกับค่าครองชีพที่ไม่สูงจนเกินไป ทำให้ประเทศออสเตรเลีย กลายเป็นประเทศที่นักเรียนทั้งหลายหลงใหลและอยากจะไปเรียนประเทศหนึ่งเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเมือง Melbourne เมืองที่น่าอยู่ รัฐวิคตอเรีย หรือจะเป็นเมืองน่าเที่ยวอย่าง Sydney รัฐนิวเซาท์เวล และเมือง Brisbane รัฐควีนแลนด์ ในหลักสูตร

 • General English  เน้นความรู้พื้นฐานของการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • English for Academic Purposes :  EAP ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเรียนหลักสูตร วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
 • IELTS / TOFLE / Cambridge หลักสูตรเตรียมตัวสอบ
 • Diploma หลักสูตรอนุปริญญาวิชาชีพ
 • Undergraduate หลักสูตรปริญญาตรี
 • Postgraduate หลักสูตรปริญญาโทและเอก

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ     

- อัตราค่าที่พักแบบ Home Stay  + อาหาร  : ประมาณ 200-250 AUD / week
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
Student visitor (ไม่เกิน 3 เดือน) 3,870 บาท / Student 17,770 บาท
- ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ  : ประมาณ 20,000-35,000 บาท
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  :  ประมาณ AUD = 33 THB ( 20 July 2011)

Posted in Study in AUS | Tagged , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Conversation (การสนทนา)

            เป็นหลักสูตรที่นำทุกท่านไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ผู้เรียนที่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นการนำเทคนิคของการเรียน Vocabulary (คำศัพท์) Grammar (ไวยากรณ์) และ Communication skill (ทักษะการสื่อสาร) มาใช้ในการสนทนา ในหลักสูตรนี้ทางสถาบันใช้อาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้สอน Conversation และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทางสถาบันจึงจำกัดผู้เรียนในแต่ละห้องไม่ให้เกิน 12 คน 
            การเรียนการสอนในห้องจะเป็นการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน อาจเป็นข่าวที่น่าสนใจในปัจจุบัน หรือเรื่องที่นักเรียนสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนจะยกขึ้นเป็นหัวข้อสนทนาในแต่ละครั้งเพื่อให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าคุณจะคิดเป็นภาษาไทยอย่างไรคุณต้องถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ และไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าคุณจะทำไม่ได้เพราะเรามีที่วิธีที่จะทำให้คุณสนทนาได้ดีโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนานบวกกับความเป็นกันเองของอาจารย์จะทำให้คุณเพลิดเพลินและมั่นใจในการสนทนา เพราะที่นี่ทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ

Posted in Conversation | Tagged , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Communication skill (ทักษะการสื่อสาร)

            เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้การสื่อสารและบทสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ วลี หรือสำนวนต่างๆ ที่อาจถูกใช้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่ถูกใช้ในอีกสถานการณ์หนึ่ง หลกสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทสนทนาที่จะต้องเจอในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหารนอกบ้าน การพูดคุยเรื่องงาน เรื่องสุขภาพ การช้อปปิ้ง หรือแม้แต่การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น และการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้อาจารย์ผู้สอนจะทำการจำลองสถานการณ์ในห้องเรียนและผู้สนทนาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลักสูตรนี้ควรเรียนควบคู่ไปกับการเรียน Conversation (การสนทนา) เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และหลักสูตรนี้ถือเป็นพื้นฐานของการฟังที่สำคัญ เพราะเมื่อเราออกเสียงได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาได้มากเท่าใดคู่สนทนาของเราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสื่อสารก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อาจารย์เจ้าของภาษาหรือไม่ได้ใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกเสียงโดยตรงเป็นผู้สอน ทำให้เสียงที่เปล่งออกมาผิดเพี้ยนไปและทำให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่างง่าย ๆ ที่คนเราชอบออกเสียงเพี้ยนคือการออกเสียงตัว F, H, I, L, Q, R, T, V, X, Z คนเอเชียส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการออกเสียงกับตัวอักษรเหล่านี้ บ้างก็ออกเสียง ตัว H เป็น เฮชชุ ซึ่งไม่ถูกต้องและส่งผลให้การสนทนาไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเพิ่มเสน่ห์ให้ระหว่างคุณกับคู่สนทนาของคุณ ให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
            การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะเน้นการฝึกออกเสียงและการสเตรทคำในประโยคให้ถูกต้อง เพราะปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติคือการออกเสียงและสเตรทคำในประโยคผิดตำแหน่ง ทำให้เจ้าของภาษาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เรากำลังสื่อสารออกไปหรืออาจจะเข้าใจผิดพลาดได้ หลักสูตรนี้จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้เรียนให้เป็นมืออาชีพและเพิ่มความมั่นใจในการสนทนาด้วยการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งทางสถาบันได้ใช้อาจารย์ชาวไทยผู้มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษและออกเสียงได้เหมือนกับเจ้าของภาษามากที่สุดในการสอน เนื่องจากอาจารย์คนไทยจะทราบปัญหาของการออกเสียงและจุดอ่อนของคนไทยด้านการออกเสียงอักขระในภาษาอังกฤษและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวขึ้นไปสู่การสนทนาแบบมืออาชีพ

Posted in Pronunciation | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Grammar (ไวยากรณ์)

            หลักสูตรGrammar หรือไวยากรณ์นี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาภาษามองภาษาได้อย่างมีระบบ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทราบคำศัพท์มาบ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเชื่อมประโยคสนทนาอย่างไรให้ถูกต้อง จะพูดอย่างไรจึงจะตรงกับความหมายที่ต้องการสื่อออกไป โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้คือกลุ่มที่อยากเพิ่มความแม่นยำและเพิ่มความเชื่อมั่นในการสร้างประโยคหรือวลีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต อยากถ่ายทอดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเข้าใจ
            โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้อาจารย์ผู้สอนจะเป็นที่ปรึกษาและแนะนำให้ผู้เรียนได้ลองสร้างประโยคผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ในการเรียนแต่ละครั้งเพื่อคุยกับอาจารย์ว่าสิ่งที่ผู้เรียนสื่อสารออกไปนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรถ้าแม่นไวยากรณ์จะช่วยทำให้อ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้น เพราะเราจะรู้ว่ารูปประโยคแบบนี้ โครงสร้างนี้ มีความหมายว่าอะไร นามหลัก กริยาหลักอยู่ไหน อีกทั้งการเรียนการสอนจะเน้นให้มีตัวอย่างบทสนทนาที่หลากหลายไม่ซ้ำกันเพื่อการฝึกฝนที่ได้ผลอย่างชัดเจนและใช้เวลาการเรียนไม่นานนัก หลักสูตรนี้จะนำท่านไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการใช้ภาษาอย่างแน่นอน

Posted in Grammar | Tagged , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Study in UK

         ประเทศอังกฤษเป็นที่ยอมรับกันว่ามีมาตราฐานการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเลยทีเดียว จึงไม่น่าแปลกใจที่มีนักเรียนจากทั่วทุกมุมโ,กให้ความสนใจ ยิ่งไปกว่านั้นสถานศึกษาที่ประเทศอังกฤษนั้นมีให้เลือกมากมายในทุกมุมเมือง และมีความหลากหลายของหลักสูตรให้เลือกตามความสนใจ

 • General English  เน้นความรู้พื้นฐานของการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • General English plus Communication skill เน้นความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารควบคู่กัน
 • English for Academic Purposes :  EAP ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเรียนหลักสูตร วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
 • IELTS / TOFLE / Cambridge หลักสูตรเตรียมตัวสอบ
 • Diploma หลักสูตรอนุปริญญาวิชาชีพ
 • Undergraduate for 3 years หลักสูตรปริญญาตรี
 • Postgraduate for 1 year หลักสูตรปริญญาโทและเอก

         บวกกับสภาพบ้านเมืองที่คงเอกลักษณ์ความสวยงาม และวัฒนธรรม ทำให้ประเทศอังกฤษยังคงมีมนต์สเน่ห์ดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ ถึงแม้ว่าค่าครองชีพจะค่อนข้างสูงก็ตาม

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ     

- อัตราค่าที่พักแบบ Home Stay  + อาหาร  : ประมาณ 100-150 GBP / week
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่า Student visitor (ไม่เกิน 3 เดือน) 3,640 บาท / Student 11,440 บาท
- ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ  : ประมาณ 30,000-40,000 บาท
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  :  ประมาณ GBP = 50 THB ( 20 July 2011)

Posted in Study in UK | Tagged , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Tower Bridge

            ตั้งอยู่ข้างหอคอย ลอนดอนสร้างขึ้นระหว่างปี ค . ศ. 1886 – 1894 ใช้เวลาสร้าง 8 ปี เพื่อการสัญจรข้ามแม่น้ำเทมส์ ออกแบบสไตล์วิกตอเรียนโกธิก เป็นสะพานแบบเปิดปิดได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศอังกฤษโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชม ความงามของเมืองลอนดอนได้ที่ระดับ 140 ฟุต มีถนน 18 สายที่ข้ามสะพานนี้สร้าง ขึ้นเหนือแม่น้ำเทมส์ โดยสะพานแห่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นจุดชมวิว ที่มีความสูงถึง 140 ฟุต เท่านั้น แต่ภายในของฐานสะพานที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเป็นหอสูง ยังเป็นที่ที่จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ จนถึงมีจัดแสดงห้องอบไอน้ำสมัยวิกตอเรียนด้วย
            การเปิดสะพานในแต่ละครั้งจะส่งผลทำให้คนที่ต้องการเดินข้ามสะพานในขณะที่ สะพานชักขึ้นต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อไปยังหอคอยด้านบน โดยมีบันไดถึง 300 ขั้นเพื่อไปข้างบน โดยปัจจุบันมีทัวร์เดินชมสะพานนี้โดยใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 90 นาที รวมถึงเวลาในการชมวิวทิวทัศน์บนทางเท้าที่สูงถึง 40 เมตร โดยทางเข้าเพื่อขึ้นบันไดจะอยู่ทางใต้ของท่าเรือทางเหนือ

Posted in Tower Bridge | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Oxford Street

            กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แหล่งชอปปิ้งอีกแห่งที่ไม่น่าที่จะพลาดคือ อ๊อกฟอร์ดสตรีท มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม .) ทั้งสองฟากฝั่งถนนอุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิด ที่เห็นใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ก็คงจะเป็นห้างที่มีชื่อว่าเซลฟริดเสจ  (Selfridges) ซึ่งมีของขายตั่งแต่เครื่องใช้ในบ้าน ฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้าเครื่องสำอาง เครื่องแก้ว ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าแบรนเนม ซึ่งเป็นอีกแหล่งชอปปิ้งที่ทุกๆ คนประทับใจมาก
บนถนนเส้นอ็อกซฟอร์ดสตรีทนี้จุดเด่นที่ ไม่เหมือนใครเลยก็คือ จะมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และชอปปิงเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น รูปแบบตัวอาคารก็จะแปลกแตกต่างกันออกไปในสไตล์คลาสสิกแบบอังกฤษ

Posted in Oxford Street | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

London Eye

            ลอนดอนอาย (อังกฤษ: London Eye) หรือยังรู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (อังกฤษ: Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่อง เที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ส่วนบัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 15 ปอนด์ต่อคน ซึ่งในอดีตเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก ก่อนจะถูกชิงตำแหน่งไปจากชิงช้าสวรรค์ เดอะ สตาร์ ออฟ นานชาง ในประเทศจีน (160 เมตร) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 ต่อมาภายหลังตำแหน่งตกเป็นของ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ในประเทศสิงคโปร์ (165 เมตร) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 อย่างไรก็ตาม ลอนดอน อาย ก็ยังคงได้รับตำแหน่งจากการให้บริการว่า “ชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก” (เพราะการโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นไม่เหมือนชิงช้า สวรรค์อื่นๆ ทั่วไป ที่มีโครงค้ำสองข้าง)
            ลอนดอน อาย ตั้งอยู่ ณ ที่ฝั่งสุดด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่ บนริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์ ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด โดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโดมแห่งการค้นพบ ที่เคยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการเฟสติวัล ออฟ บริเตน ในปี ค.ศ. 1951

Posted in London Eye | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

China Town London

            เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ คนไทยในลอนดอนชอบไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า อาหารจีนเป็นอาหารที่คนไทยชื่นชอบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่า อาหารฝรั่ง เบอร์เกอร์ แซนวิชเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ยังมี ซุปเปอร์มาเก็ตของคนจีน ที่นำเข้า ของชำ ทั้ง ผัก ผลไม้ ม่าม่า และ ซอสปรุงอาหาร แม้กระทั่ง ปลาร้า ก็มี ที่นำเข้ามาจากเมืองไทยทุกวันสดมาก เป็นที่ ๆ นักเรียนไทยในลอนดอนรู้จักกันดี

ประวัติความเป็นมา
            ไช น่าทาวน์ ณ มหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ หรือที่หลายคนเรียกว่า “โซโห” (Soho) ตามชื่อของย่านที่เป็นถิ่นที่ตั้งของชุมชนคนจีนแห่งนี้นั้น แต่เดิมไม่ได้อยู่ในย่านโซโหเหมือนเช่นทุกวันนี้ แต่อยู่ในเขตไลม์เฮ้าส์ (Limehouse) โดยช่วงศตวรรษที่ 20 คนจีนในลอนดอนยังมีน้อยอยู่ จึงรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มย่อยๆ โดยส่วนหนึ่งก็เริ่มทำธุรกิจเล็กๆ เปิดร้านรวงเพื่อขายของให้กับชาวประมงจีนด้วยกันที่ล่องแม่น้ำเข้ามาค้าขาย ณ แดนผู้ดี สมัยนั้นไชน่าทาวน์ไม่ได้เป็นที่รู้จักในทางบวกมากนัก เมื่อคนอังกฤษพูดถึงชุมชนคนจีนต่างพากันนึกถึง ฝิ่น บ่อน และชุมชนแออัด ไม่เหมือนสมัยนี้ ที่ไชน่าทาวน์ในการรับรู้ของคนทั่วไป หมายถึงร้านอาหารจีน เป็ดย่าง บะหมี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายของสวยๆงามๆ สภาพเสื่อมโทรมของไชน่าทาวน์ย่านไลม์เฮ้าส์ ดำรงอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะถูกทำลายจากระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่คนจีนส่วนหนึ่งก็ยังอดทนอยู่ต่อไปเนื่องจากไม่รู้จะไปหาที่ซุกหัวนอนที่ไหน อย่างไรก็ตามหลังสิ้นสุดสงครามซึ่งอังกฤษเป็นผู้ชนะในฐานะแนวร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรคนจีนเริ่มไหลทะลักเข้ามา ในลอนดอนมากขึ้น โดยเฉพาะคนจีนจากฮ่องกง ซึ่งไหลบ่าเข้ามากันเป็นจำนวนมาก จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไชน่าทาวน์ลอนดอน ได้กลายเป็นถิ่นที่อยู่ของคนจีนกวางตุ้งไปโดยปริยาย (คนจีนในฮ่องกงเป็นจีนกวางตุ้งเกือบทั้งนั้น)
            จากไชน่าทาวน์เดิมในย่านไลม์เฮ้าส์ ด้วยปริมาณคนจีนในลอนดอนที่มากขึ้น จึงเริ่มขยายวงเกิดเป็นชุมชนและร้านอาหารจีนกระจายตัวออกไปในที่ต่างๆ ก่อนที่ในทศวรรษ 1970 จะพากันย้ายถิ่นฐานมาสร้างเป็นไชน่าทาวน์ใหม่ ณ ย่านแชฟท์บิวรี่ (Shaftesbury Avenue) ในปัจจุบัน โดยตั้งชุมชนเรียงรายอยู่สองฟากฝั่งของถนนเจอร์ราร์ด (Gerrard Street) ทำให้พื้นที่โซโห ซึ่งเป็นบริเวณที่คนไม่ได้พลุกพล่านมากนักในวันเก่าก่อน กลายเป็นศูนย์กลางของกรุงลอนดอน และเป็นชุมชนของคนเอเชียผิวเหลือง ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้
            ในปี 2005 ที่ผ่านมา โรสวีล บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอแผนที่จะเข้ารื้อปรับโครงสร้างของไชน่า ทาวน์ฝั่งตะวันออก แต่แผนการนี้ถูกต่อต้านจากบรรดาคนจีนและเจ้าของร้านค้าปลีกจำนวนมาก เนื่องจากกลัวว่าร้านรวงต่างๆ จะถูกไล่ที่รื้อทิ้งพร้อมกับเสน่ห์และเอกลักษณ์ดั้งเดิมของไชน่าทาวน์ที่จะ ต้องหายไปนั่นเอง

Posted in Chinatown London | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น